top of page
LOGO_OR_pruhledne.png

MGR. ET BC. ONDŘEJ ŘITIČKA

NOTÁŘ

Mgr. et Bc. Ondřej Řitička je notářem, který byl ministrem spravedlnosti jmenován do notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Pelhřimově.

 

Notářskou činnost vykonává každý notář nestranně, nezávisle a za odměnu, jejíž výše je pevně stanovena právním předpisem.

 

Obraťte se na nás na telefonu +420 565 383 701 nebo e-mailu: info@riticka.cz

Dr. Tyrše 58, Pelhřimov 393 01

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí: 08:00 - 16:00

Úterý: 08:00 - 16:00

Středa: 08:00 - 16:00

Čtvrtek: 08:00 - 16:00

Pátek: 08:00 - 16:00

AdobeStock_314884882.jpeg

NOTÁŘSKÉ SLUŽBY

Naše notářská kancelář poskytuje komplexní služby ve všech oblastech činnosti notáře.

ZEJMÉNA SE JEDNÁ O:
  • veškeré služby v oblasti korporátního práva (tj. zakládání obchodních korporací, valné hromady, změny v obchodních korporacích, přeměny společností),

  • zástavní smlouvy,

  • převody majetku a notářské úschovy,

  • notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti,

  • majetkové smlouvy manželů a snoubenců (zúžení či rozšíření společného jmění manželů, předmanželské smlouvy),

  • závěti a listiny o vydědění,

  • osvědčování stavu věcí, skutkového děje či prohlášení,

  • ověření pravosti podpisů a listin,

  • služby Czech Point.

AdobeStock_221693446.jpeg

ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI

Notář Mgr. et Bc. Ondřej Řitička je jako soudní komisař pověřen Okresním soudem v Pelhřimově vyřizováním řízení o pozůstalosti po osobách, jejichž poslední bydliště bylo v obvodu Okresního sodu v Pelhřimově. Pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví – probíhá ze strany okresního soudu rovnoměrné mezi notáře podle pořadí 1,2,3.

 

Úkony notáře jako soudního komisaře jsou považovány za úkony soudu. Odměna notáře za vyřízení pozůstalosti se určuje na základě právního předpisu - notářského tarifu, jehož kompletní znění naleznete na stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz.

 

V rámci pozůstalostního řízení se každý účastník může nechat zastoupit jinou osobou.

Vzor plné moci najdete zde: 

AdobeStock_253071345.jpeg

O NÁS

DSC09586-Edit.jpg

MGR. ET BC. ONDŘEJ ŘITIČKA

NOTÁŘ 

 

Ondřej Řitička je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Provozně ekonomické fakulty Mendlovy univerzity v Brně. Svou profesní karieru zahájil na podzim 2011 v advokacii, kterou vykonával zejména v mezinárodních advokátních kancelářích v Praze. Po získání těchto zkušeností se Ondřej rozhodl pro profesní změnu. Stal se nejprve notářským kandidátem a následně byl ministrem spravedlnosti jmenován notářem do notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Pelhřimově.

DSC09574.jpg
DSC09566-Edit.jpg

IRENA BAŠTÝŘOVÁ

NOTÁŘSKÁ TAJEMNICE 

 

Irena Baštýřová působí v notářské kanceláři jako notářská tajemnice. Pověřená především dědickou agendou, ověřováním pravosti podpisů a listin, službami Czech Point a dalšími přípravnými a dílčími úkony.

BOŽENA STAŇKOVÁ

NOTÁŘSKÁ TAJEMNICE 

 

Božena Staňková zastává pozici notářské tajemnice. Pověřená především dědickou agendou, ověřováním pravosti podpisů a listin, službami Czech Point a dalšími přípravnými a dílčími úkony

bottom of page